Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί κύρια αιτία νεφροπάθειας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Σύμφωνα με έρευνες 1 στους 10 Έλληνες έχει κάποιου βαθμού διαταραχή στη νεφρική λειτουργία. Για να διαγνωστεί η διαβητική νεφροπάθεια πραγματοποιείται:

  • Μέτρηση κρεατινίνης
  • Γενική ούρων
  • Λεύκωμα ούρων 24ώρου
  • Μέγεθος νεφρών

Άλλη, έμμεση ένδειξη νεφροπάθειας προέρχεται από τα μάτια. Ο διαβήτης προσβάλλει αρχικά τα μικρά αγγεία, άρα και τα αγγεία του αμφιβληστροειδούς αλλά και των νεφρών.