Η υψηλή αρτηριακή πίεση ή υπέρταση είναι γνωστή και ως «σιωπηλός» δολοφόνος επειδή δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Αν δεν ελεγχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε καρδιοπάθειες, εμφράγματα, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, νεφρική νόσο ή απόφραξη αρτηριών στα πόδια. Συχνό φαινόμενο αποτελεί η λανθασμένη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Οι οδηγίες θα πρέπει να ακολουθούνται με προσοχή προκειμένου να εξακριβώσουμε αν κάποιος έχει αρτηριακή υπέρταση ή όχι. Σ’ύμφωνα με αυτές ο εξεταζόμενος θα πρέπει:

  • Να είναι καθιστός τουλάχιστον για 5 λεπτά
  • Να είναι χαλαρός, ήρεμος
  • Να μην έχει πιεί καφέ και καπνίσει την προηγούμενη μισή ώρα
  • Να ακουμπά το χέρι του σε σταθερό σημείο

Συνήθως χρειάζεται να γίνουν διαδοχικά 2 έως 3 μετρήσεις. Αν υπάρχει διαφορά στις ενδείξεις, υπολογίστε τον μέσο όρο της 2ης και της 3ης μέτρησης. Στη χώρα μας περίπου το 25-30% του πληθυσμού των ενηλίκων παρουσιάζει υπέρταση. Η μακροχρόνια αύξηση της αρτηριακής πίεσης είναι επικίνδυνη επειδή σχετίζεται με βλάβες σε πολλά όργανα στο σώμα κυρίως στην καρδιά, στον εγκέφαλο, στα νεφρά και στα αγγεία.

Η υπέρταση μπορεί να αντιμετωπιστεί, αρκεί ο ασθενής να ακολουθεήσει τις οδηγίες του γιατρού.